EDITURA SOCIETATII ACADEMICE "MATEI-TEIU BOTEZ" IASI
Societatea Academica
Teiu Botez
 EDITURA
 COLEGIUL EDITORIAL
 COLECTII
 CARTI PUBLICATE
 CAUTARE
 CONTACT
Please e-mail all
sugestions and corrections to webmaster@intersections.ro

Editura


Denumire:
Editura Societăţii Academice < Matei - Teiu Botez >
Înfiinţare:
A luat naştere în anul 2001 cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Construcţie. Iniţiativa a aparţinut cadrelor didactice de la Facultatea de Construcţii din Iaşi.

Acreditare: 2004

Realizări:
Primele lucrări tipărite de editura au fost:
- 60 de ani de învăţământ superior de construcţii la Iaşi;
- Realizări şi perspective în activitatea de construcţii şi în învăţământul de specialitate, vol. I şi II.
- Autorii cărţile ştiinţifice şi universitare tipărite sunt, în special, cadre didactice de la Universitatea Tehnică -Gheorghe Asachi- Iaşi, Facultăţile de Construcţii, Arhitectură şi Hidrotehnică.
- Editura publică revista -Intersecţii/Intersections-, acreditată CNSIS.

Manifestări ştiinţifice
Editura a publicat lucrările manifestărilor ştiinţifice organizate de Facultate de Construcţii:
- Computational civil engineering, simpozioane cu participare internaţională, Iaşi, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009;
- Construcţii inginereşti si mediul înconjurător, simpozion cu participare internaţională, Iaşi, 2003;
- Interacţiunea construcţiilor cu mediul înconjurător, simpozion naţional, Iaşi, 2004,
- Realiability and Performance on Bridge & Transportation Intrastructure engineering, simpozion cu participare internaţională, Iaşi, 2005.
- Highway and Bridge Engineering , simpozioane cu participare internaţională, Iaşi, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009.


  =Home=    = Editura=    = Feedback=  

(c) Copyright 2009, CIDI - Centrul de Informare si Documentare in Inginerie