Colecţii


Arhitectură şi urbanism

Beton armat

Biblioteca doctorandului constructor

Construcţii civile

Construcţii hidrotehnice


Fizica construcţiilor

Geometrie descriptivă şi grafică inginerească

Geotehnică şi fundaţii

Ingineria drumurilor şi a cşilor ferate

Ingineria podurilor


Istoria construcţiilor

Managementul în construcţii

Materiale de construcţii

Manifestări stiinţifice

Personalităţi în construcţii


Rezistenţa materialelor şi Teoria elasticităţii

Structuri Compozite

Analiza statică şi dinamică a structurilor

Tehnologia construcţiilor

Instalaţii pentru construcţii